Hayat Sigortası

Ürün Kategorileri

Hayat Sigortası

Yıllık hayat sigortası, yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini ve geride kalanları maddi anlamda koruma amaçlı yapılan bir sigorta türüdür. Yıllık Hayat sigortası ile poliçe kapsamındaki risklerden biri gerçekleştiğinde, geride kalan eş, çocuklar ve diğer aile bireylerinin yaşam standartlarının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl süre için yapılır ve tercihe bağlı olarak gelecek yıllarda yenilenebilir.

Belirtilen riskin gerçekleşmesi durumunda ödeme yapılacak kişi veya kişiler, lehdar/menfaattar adı altında poliçeye yazılmaktadır. Sigortayı yaptıran kişinin vefatı halinde, poliçe tutarı lehdar/menfaattar’ lara ödenir.

Yıllık hayat sigortasında primler yaşa göre farklılık göstermekte ve sigorta uzmanları tarafından hesaplanmaktadır.
Yıllık Hayat Sigortasının da diğer can sigortaları gibi vergi avantajı mevcuttur. Ödenen primlerin, brüt gelirin %5’ine kadar olan ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyen kısmı vergi matrahından düşülebilmekte, bu sayede primlerin toplamda daha düşük miktarda olması sağlanabilmektedir.