Sağlık Sigortası

Ürün Kategorileri

Sağlık Sigortası

Sağlığınız için büyük risk ve maliyet oluşturan durumları, güvence altına alacağınız bir sağlık sigortasına sahip olmak istemez miydiniz? Sağlık sigortası, yatarak tedavi ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından oluşmaktadır.
 
• Yatarak tedavi:  Ameliyat, yoğun bakım ve doğum gibi hastanede yapılan tüm sağlık harcamalarını teminat limitleri dahilinde karşılar. Ayrıca yatarak tedavi teminatı kemoterapi, anjiografi, diyaliz gibi diğer tedavi yöntemlerini de kapsar.
 
Yatarak ve ayakta tedavi: Yatarak tedavi ile doktor, ilaç ve tahlil, modern tanı gibi ayakta tedavi için yapılan tüm sağlık harcamalarını poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Kazaen diş tedavisi: Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri karşılar. 
 
Suni uzuv: Tedavinin suni uzuv gerektirmesi halinde bununla ilgili giderleri karşılar.
 
Kemoterapi: Gerekli olan kemoterapi tedavisine ait giderleri karşılar.
 
Anjiografi: Tedavi sırasında yapılan anjiografiye ait giderleri karşılar.
 
Radyoterapi: Radyoterapi tedavisine ait giderleri karşılar. 
 
Diyaliz: Diyaliz tedavisine ait giderleri karşılar. 
 
Rehabilitasyon: Rehabilitasyon tedavisine ait giderleri karşılar.
 
• Tıbbi danışmanlık: Tıbbi danışmanlık giderlerini karşılar. 
 
• Yurt dışı: Gerekli olduğu takdirde yurt dışında alınması gereken tedaviler için yapılan giderleri karşılar. 
 
• Evde bakım: Tedavinin evde yapılması gerektiği hallerde oluşan giderleri karşılar.