Trafik Sigortası

Ürün Kategorileri

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Bir kaza sonrası eğer kusurunuz var ise, kusurunuz nispetinde karşı tarafın ve 3.şahısların (hem şahısların hem de şahısların mallarında meydana gelebilecek) hasarlarının poliçe limitleri dahilinde karşılanmasına yarayan Kanunen zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk) Hasarları Trafik Sigortası Maddi Hasarlar
Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
Alkol raporu(tasdikli örneği)• Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları (Talep eden kişinin)
Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Tüzel kişi)
Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

Trafik Sigortası Ölüm veya Yaralanma Hasarları
Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
Tazminat alacaklısının TC numarası vergi kimlik numarası (Ölümlerde TC numarası destekten yoksun kalanların TC numarasıdır)

Ölümlerde;
Muayene tespit tutanağı
Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği• Ölenin gelir durumunu gösterir belge

Yaralanmalarda;
Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri
Hastane epikriz raporu

Maluliyet halinde;
Maluliyeti gösterir heyet raporu
Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.